Gościu, zanim zaczniesz czytać!!!

Bank danych GMO

Strefy wolne od GMO

MORATORIUM

KOALICJA

10 LAT GMO

MAŁE JEST PIEKNE

CZY GMO WYZYWI SWIAT

EKSPERYMENT GMO

JASKOŁKAdalsze....
STRONA GŁOWNAARCHIVUM
...Europejscy Zieloni inicjuja 1000 Stref Wolnych od GMO (kwiecień 2004)
...UE traci kontrole nad pestycydami (lipiec 2004)


 
 
Midas
- legendarny władca Frygii w Azji Mniejszej; żył najprawdopodobniej w drugiej połowie VIII wieku p.n.e., był synem króla Gordiasa; zginął śmiercią samobójczą, pijąc byczą krew. Jedna z opowieści opisuje, jak podstępem pochwycił sylena. W zamian za jego uwolnienie Dionizos obiecał spełnić każde życzenie króla. Władca poprosił, aby każda rzecz, której dotknie, zamieniała się w złoto. Szybko jednak Midas zorientował się, że grozi mu śmierć głodowa. >> 

 


Jest już dostępna nowa publikacja Stowarzyszenia Wiejskiego ”Zielona Przestrzeń”

 

Książka ”Zaprzyjaźnij się z dżdżownicą” stanowi zbiór ciekawych eksperymentów oraz informacji związanych z rolnictwem ekologicznym: uprawie zgodnej z naturą, ekologicznej żywności, starych odmianach drzew owocowych i tradycyjnych rasach zwierząt, bioróżnorodności na wsi oraz ekorolnikach - pasjonatach. Przeznaczona głównie dla dzieci, będzie również inspiracją dla nauczycieli oraz rolników ekologicznych zajmujących się edukacją we własnym gospodarstwie.

Publikacja zawiera wiele kolorowych zdjęć. Została wydrukowana na papierze w 100% makulaturowym.
Osoby, organizacje i instytucje zainteresowane otrzymaniem książki prosimy o składanie zamówień (imię i nazwisko lub nazwa organizacji, adres) pod adresem:
info@zielona.org


Książka jest bezpłatna.
Publikację można także pobrać w formacie pdf:
http://zielona.org/499
Publikacja ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Humane Earth Foundation oraz Global Greengrants
Fund.

Piwo bez trans genów
W 2006 inicjatywę piwa bez udziału transgenicznego jęczmienia i innych dodatków z genetycznie sfabrykowanych organizmów, podjęły trzy niemieckie browary
Neumarkter Lammsbräu, Brauhaus Riegele i Stralsunder Brauerei. Inicjatywę poparło 420 innych wytwórców.
W roku 2007 do akcji dołączyły Związek Prywatnych Browarów wspierany przez Niemiecki Związek Browarniczy i Bawarski Związek Browarniczy. W chwili obecnej deklarację wolności od produktów inżynierii genetycznej podpisało ponad 1200 niemieckich browarów.
>>
Kartki z kalendarza:
W pewne historie trudno uwierzyć, niemniej jednak zdarzają się. Za taką można z powodzeniem uważać posiedzenie wspólnej Komisji Ekspertów FAO-WHO w Rzymie 3-10 grudnia 1956. Na konferencji tej dyskutowano sposób obchodzenia się z nowymi substancjami smakowymi i zapachowymi w żywności. Substancje te nie były do tej pory przez żadne niezależne naukowe gremia badane i ich stosowanie nie podlegało żadnym regułom ani kontroli, i leżało w kompetencji produkującego żywność, natomiast procedura wytwarzania tej ostatniej podlegała zasadzie utrzymania tajemnicy zakładowej i nie musiała być publicznie ujawniana.
Na obrady w Rzymie spojrzeć trzeba w kontekście historycznego rozwoju naukowo-gospodarczego.
Rozwój chemii, a w szczególności powstani
e chemii spożywczej, zbiega się z zapotrzebowaniem na tanie i szybkie produkty spożywcze doby pierwszego uprzemysłowienia na przełomie XIX i XX w.. Knorr'a zupy w proszku, Dr. Oetker'a proszek do pieczenia i Maggi przyprawy przyjęły do swojego menu dziękczynnie rzesze klas robotniczych. Masowe zapotrzebowanie dało podstawy rozwoju i ekspansji branży, oferującej jako produkt końcowy tzw. produkty spożywcze, których pochodzenia jednak trudno było doszukać się w naturze (przyprawa Maggi była np. stuprocentową chemiczną mieszaniną, której zapach przypominał przypadkowo zapach rośliny: lubczyka). Dalsze lata to bieda i niedostatek kryzysu gospodarczego i dwóch wojen światowych, i niemalejące zapotrzebowanie na szybką, tanią żywność i substytuty żywnościowe wszelkiego rodzaju, rozwój ten nasila się po II wojnie światowej w wyniku koncentracji kapitału w ramach transnarodowych korporacj i osiąga swoje czasowe apogeum w okresie rozpoczynającego się w latach pięćdziesiątych nowego boomu gospodarczego, koncerny chemiczne urastają w siłę, jedyną zasadą kierującą rozwój jest zysk, pojawia się pojęcie 'nieograniczonego wzrostu', rozwijają się nowe techniki, coraz więcej produktów chemicznych trafia na rynek, teoretycy piszący podstawy nowej ekonomii wprowadzają terminy: wolny przepływ towarów i naturalny rozwój.
To, co miało miejsce przed półwieczem w Rzymie było w obliczu tej sytuacji w pewnym sensie ewenementem. Podjęli się go przedstawiciele światowych gremiów: Organizacji ds. Wyżywienia i Organizacji ds. Zdrowia, zaniep
okojeni rosnącą liczbą chemicznych substancji w żywności, brakiem wiedzy o nich i statystykami z liczbami nowych chorób. Konferencja miała na celu opracowanie głównych zasad, jakim miałoby podlegać stosowanie dodatków do żywności.
W Rzymie dyskutowane były
dwie opcje: tzw. 'lista dozwolonych', czyli w testach laboratoryjnych i na dobrowolnych probandach sprawdzonych środków - jedynie środki wyszczególnione na tej liście miały znajdować drogę do handlu spożywczego i żywności. Lista ta była deklaracją bezpieczeństwa środków żywnościowych. Jej przeciwstawieństwem była tzw. 'lista zakazanych'. Na listę tą dostawać się miały dodatki do żywności jedynie w przypadku, jeżeli stwierdzono ewidentnie ich ujemne działanie. Zasadą tej listy była deklaracja niebezpieczeństwa, lub szkodliwości. W praktyce oznaczało to możliwość wprowadzania aromatów na rynek na zasadach dotychczasowych, aż do udowodnienia przypadków zachorowań.
Gremium w oświadczeniu końcowym konferencji przyjęło jako przyszłą zasadę obchodzenia się z dodatkami do żywności opcję: 'listę dozwolonych', dającą konsumentowi gwarancję; że spożywane przez niego środki żywnościowe są bezpieczne. Na reakcję przemysłu nie trzeba było długo czekać. Do działania ruszyło przemysłowe lobby. Lata po rzymskim tygodniu miały okazać się okresem klimatu polityczno-gospodarczego, w którym badania ryzyka opatrzone zostały socjalną etykietą, a produkcję żywności zdominowała zasada ryzyka do przyjęcia. I tak już pozostało. (patrz rowniez. archivum)...

Stale aktualne:
Serwis poszukuje opowiadań, shortstories do antologii. Mile widziana jest tematyka rolna i wiejska oraz ekologiczna, ale nie jest to warunkiem.
KONTAKT:
e-mail