+++18 lutego 2013
- Na Blogu Polityka ożywiona dyskusja na temat finansowania sfery budżetowej. W jej trakcie dotarto do przyczyn upadku Polski, zaborów, Królestwa Warszawskiego...
– W spożywczo-rolnej Europie końska afera, a w jej odmętach gorączkowe zapewnienia polityków, wprowadzenia systemu śledzenia dostawców i producentów, który ma wszystko zmienić.
– W sferze produkcji ekologicznej brak jak narazie afer, co nie oznacza, że wszystko jest cacy. Zwiększa się n.p. popyt, handel notuje coraz większe obr
oty tymi produktami, przy zmniejszającej się jednocześnie powierzchni produkcyjnej – bardziej opłacalną niż produkcja żywności, jest produkcja pszenicy, kukurydzy i rzepaku na paliwa.
+++
archiw HOME email